ยืนยันการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งชำระเงิน

รหัสการจอง
[*]
ธนาคารที่โอน
[*]
วัน-เดือน-ปี ที่ทำการโอน
[*]
*** ใส่ วัน-เดือน-ปี ที่ทำการโอนเงิน เช่น 19-06-2018
เวลา ที่ทำการโอน
[*]
*** ใส่เวลาที่ทำการโอนเงิน เช่น 09.00
จำนวนที่โอน
[*]
*** ใส่จำนวนที่โอน เช่น 1490
อัพโหลดสลิปโอนเงิน
[*]