โรงแรม ดีเอ็มอิน สาขา หลวงพระบาง

โรงแรม ดีเอ็มอิน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้คุณได้อยู่ในแหล่งช็อปปิ้ง และแหล่งการค้าอันคึกคักในย่านประตูน้ำ หรือถนนเพชรบุรี ณ สถานที่แห่งนี้